TC-Vahashampoo

Käyttö

TC-Vahashampoo on korkealaatuinen, vaahtoava pesuainetiiviste ajoneuvokaluston käsin tehtävään pesuun. Poistaa tehokkaasti liikennelian, saven ja öljyn auton maalipintaa vahingoittamatta. Jättää loistavan kiillon sekä maalipintaa suojaavan ja vettä ja likaa hylkivän pitkäkestoisen vahapinnan.

Annostus

  • laimennetaan vedellä 1:100

Tiivisteen ja käyttöliuoksen pH n. 7. Ei saa jäätyä.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jatka huuhtomista.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Fortsätt att skölja.

TC-Vahashampoo Käyttö TC-Vahashampoo on korkealaatuinen, vaahtoava pesuainetiiviste ajoneuvokaluston käsin tehtävään pesuun. Poistaa tehokkaasti liikennelian, saven ja öljyn auton maalipintaa vahingoittamatta. Jättää loistavan kiillon sekä maalipintaa suojaavan ja vettä ja likaa hylkivän pitkäkestoisen vahapinnan. Annostus laimennetaan vedellä 1:100 Tiivisteen ja käyttöliuoksen pH n. 7. Ei saa jäätyä.   VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Käytä […]