Sitrosol®

Sitrusterpeeniä sisältävä pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun

Käyttö

Vain luonnon sitrusliuotinta sisältävä ajoneuvokaluston ja teollisuuden pesuaine ympärivuotiseen käyttöön. Erinomainen pienirrotuskyky sekä hyvä rasvanirrotuskyky. Sopii myös alumiinipinnoille (älä anna kuivua pintaan).

Ohje

Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjestelmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna aineen kuivua pintaan. Korkeapainepesu suoritetaan myös alhaalta ylöspäin edeten. Huuhdellaan vedellä. Ei suositella käytettävän lämpimälle pinnalle (max. +30° C).

Annostus

  • laimennetaan vedellä
  • korkeapainepesu 1:5–1:10
  • harjapesukone 1:10–1:20
  • moottoritilan, alustan pesu 1:3–1:5
  • maantiepien liuotus 1:3–1:5

Tiivisteen PH noin 13. Lämmin varastointi.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vältä sumun ja höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Sisältää D-limoneenia

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik att inandas dimma och ångor. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Innehåller: D-limonene

Sitrosol® Sitrusterpeeniä sisältävä pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun Käyttö Vain luonnon sitrusliuotinta sisältävä ajoneuvokaluston ja teollisuuden pesuaine ympärivuotiseen käyttöön. Erinomainen pienirrotuskyky sekä hyvä rasvanirrotuskyky. Sopii myös alumiinipinnoille (älä anna kuivua pintaan). Ohje Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjestelmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna […]