Power Clean

Emäksinen pesutiiviste ajoneuvojen päälipesuun

Käyttö

Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen emäksinen pesutiiviste kaluston ympärivuotiseen pesuun ja kuumavesipesuun (jopa +50 °C). Poistaa tehokkaasti liikenne- ja hyönteislian. Voidaan käyttää myös muiden vettä kestävien pintojen kuten korjaamolattioiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon.

Ohje

Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjes- telmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna aineen kuivua pintaan. Korkeapainepesu suoritetaan myös alhaalta ylöspäin edeten. Huuhdellaan vedellä.

Annostus

  • laimennetaan vedellä
  • korkeapainepesu 1:10–1:20
  • hyönteislian liuotus 1:3–1:5

Ei saa jäätyä.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedel- lä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Power Clean Emäksinen pesutiiviste ajoneuvojen päälipesuun Käyttö Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen emäksinen pesutiiviste kaluston ympärivuotiseen pesuun ja kuumavesipesuun (jopa +50 °C). Poistaa tehokkaasti liikenne- ja hyönteislian. Voidaan käyttää myös muiden vettä kestävien pintojen kuten korjaamolattioiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon. Ohje Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjes- telmällisesti ylöspäin. Pinnan […]