Ekoteho

Pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun

Käyttö

Kustannustehokas, kasviöljyliuotinta sisältävä mikroemulsiopesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden yleispesuun. Jättää ajoneuvon pintaan hienon kiillon. Soveltuu erinomaisesti ajo- neuvokaluston ympärivuotiseksi pesuaineeksi ja kuumavesipesuun (+ 70 °C). Tehokas hyönteislian irrottaja sekä erinomainen pienirrotuskyky. Edesauttaa harjakoneen harjojen puhtaana pysymistä.

Ohje

Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimen- netulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjestelmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna aineen kuivua pintaan. Korkeapainepesu suoritetaan myös alhaalta ylöspäin edeten. Huuhdellaan vedellä.

Annostus

  • laimennetaan vedellä
  • korkeapainepesu 1:10–1:20
  • käsin tehtävä pesu 1:50
  • hyönteislian liuotus 1:3–1:5
  • harjakoneessa koneen valmistajan ohjeen mukaan

Tiivisteen PH noin 13. Lämmin varastointi.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedel- lä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Ekoteho Pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun Käyttö Kustannustehokas, kasviöljyliuotinta sisältävä mikroemulsiopesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden yleispesuun. Jättää ajoneuvon pintaan hienon kiillon. Soveltuu erinomaisesti ajo- neuvokaluston ympärivuotiseksi pesuaineeksi ja kuumavesipesuun (+ 70 °C). Tehokas hyönteislian irrottaja sekä erinomainen pienirrotuskyky. Edesauttaa harjakoneen harjojen puhtaana pysymistä. Ohje Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimen- netulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta […]