Bio Clean

Emäksinen pesutiiviste ajoneuvojen päälipesuun

Kustannustehokas emäksinen pesutiiviste kaluston ympärivuotiseen pesuun. Voidaan käyttää myös muiden vettä kestävien pintojen, kuten korjaamolattioiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon.

Pesutiiviste laimennetaan vedellä

  • korkeapainepesu 1:10-1:20
  • harjapesukone 1:20
  • käsin tehtävä pesu 1:50

Ei saa jäätyä.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

Bio Clean Emäksinen pesutiiviste ajoneuvojen päälipesuun Kustannustehokas emäksinen pesutiiviste kaluston ympärivuotiseen pesuun. Voidaan käyttää myös muiden vettä kestävien pintojen, kuten korjaamolattioiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon. Pesutiiviste laimennetaan vedellä korkeapainepesu 1:10-1:20 harjapesukone 1:20 käsin tehtävä pesu 1:50 Ei saa jäätyä.   VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä […]