Ekoclean

Kasviöljyä sisältävä mikroemulsiopesutiiviste

Biologisesti luonnossa hajoava, kasviöljyliuotinta sisältävä mikroemulsiopesuaine ajoneuvokaluston vaativaan pesuun. Korkean aktiiviainepitoisuuden ja optimoidun liuotinyhdistelmän vuoksi tuote liuottaa tehokkaasti piki-, öljy-, rasva- ja nokilikaa. Tuote hoitaa maalipintoja ja jättää kiiltävän lopputuloksen.

Soveltuu harja- ja korkeapainepesukoneisiin.

Pesutiiviste laimennetaan vedellä:

  • korkeapainepesu 1:5 – 1:20
  • maantiepien liuotus 1:3 – 1:5
  • harjakoneessa koneen valmistajan ohjeen mukaan

Ei saa käyttää kuumille pinnoille. Varastointi huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä, hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jatka huuhtomista.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Fortsätt att skölja.

Ekoclean Kasviöljyä sisältävä mikroemulsiopesutiiviste Biologisesti luonnossa hajoava, kasviöljyliuotinta sisältävä mikroemulsiopesuaine ajoneuvokaluston vaativaan pesuun. Korkean aktiiviainepitoisuuden ja optimoidun liuotinyhdistelmän vuoksi tuote liuottaa tehokkaasti piki-, öljy-, rasva- ja nokilikaa. Tuote hoitaa maalipintoja ja jättää kiiltävän lopputuloksen. Soveltuu harja- ja korkeapainepesukoneisiin. Pesutiiviste laimennetaan vedellä: korkeapainepesu 1:5 – 1:20 maantiepien liuotus 1:3 – 1:5 harjakoneessa koneen valmistajan ohjeen mukaan […]