Mikrosol® 3

Pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun

Käyttö

Mikroemulsiopesutiiviste ajoneuvokaluston maalipinnan, moottoritilan ja alustan vaativaan pesuun erityisesti talvikäyttöön. Liuottaa tehokkaasti pikeä, rasvaa ja tielikaa. Soveltuu käytettäväksi korkeapainepesuriin, käsin tehtävään pesuun ja harjallisiin sekä harjattomiin automaattipesukoneisiin.

Ohje

Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjestelmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna aineen kuivua pintaan. Korkeapainepesu suoritetaan myös alhaalta ylöspäin edeten. Huuhdellaan vedellä. Ei suositella käytettävän lämpimälle pinnalle (max. +30° C).

Annostus

  • pesutiiviste laimennetaan vedellä (max. +30° C)
  • korkeapainepesu 1:5–1:20
  • maantiepien liuotus 1:3–1:5
  • harjakoneessa koneen valmistajan ohjeen mukaan

Tiivisteen PH noin 13. Lämmin varastointi.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Mikrosol® 3 Pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun Käyttö Mikroemulsiopesutiiviste ajoneuvokaluston maalipinnan, moottoritilan ja alustan vaativaan pesuun erityisesti talvikäyttöön. Liuottaa tehokkaasti pikeä, rasvaa ja tielikaa. Soveltuu käytettäväksi korkeapainepesuriin, käsin tehtävään pesuun ja harjallisiin sekä harjattomiin automaattipesukoneisiin. Ohje Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjestelmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan […]