Ekoteho Painepesutiiviste

Emäksinen erikoispesuneste teollisuuden ja ajoneuvojen yleispesuun

Käyttö

Sopii ympärivuotiseen kalustonpesuun sekä yleiseen painepesulla tapahtuvaan ympäristötietoiseen mutta silti tehokkaaseen puhdistukseen. Hellävarainen auton maali- ja vahapinnalle. Hyvä valinta esipesuaineeksi yhdessä Ekoteho Harjapesutiivisteen kanssa.

Ekoteho Painepesutiiviste laimennetaan vedellä.

Annostus

  • korkeapainepesu 1:10–1:20
  • harjapesukone 1:20
  • käsin tehtävä pesu 1:50

Tiivisteen ja käyttöliuoksen pH n. 12,5. Lämmin varastointi.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jatka huuhtomista.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Fortsätt att skölja.

Ekoteho Painepesutiiviste Emäksinen erikoispesuneste teollisuuden ja ajoneuvojen yleispesuun Käyttö Sopii ympärivuotiseen kalustonpesuun sekä yleiseen painepesulla tapahtuvaan ympäristötietoiseen mutta silti tehokkaaseen puhdistukseen. Hellävarainen auton maali- ja vahapinnalle. Hyvä valinta esipesuaineeksi yhdessä Ekoteho Harjapesutiivisteen kanssa. Ekoteho Painepesutiiviste laimennetaan vedellä. Annostus korkeapainepesu 1:10–1:20 harjapesukone 1:20 käsin tehtävä pesu 1:50 Tiivisteen ja käyttöliuoksen pH n. 12,5. Lämmin varastointi.   […]