Tire Shine

Kuminkiillotusaine

Kuminkiillotusaine ajoneuvojen renkaille. Antaa miellyttävän ja pitkäkestoisen himmeän kiillon (ns. wet-look). Ei sisällä silikoniöljyä

Ohje

Käyttövalmis. Suihkutetaan tai levitetään renkaan pintaan. Parhaan tuloksen saamiseksi anna aineen olla pinnalla muutamia minuutteja, jonka jälkeen pyyhi ylimääräinen aine pois.

Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Sisältää/Innehåller: polyetyleeni-imiini/ polyetylene imine
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vältä suihkeen hengittämistä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Käytä suojakäsineitä.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Undvik att inandas sprej. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvättä dem innan de används igen.

Tire Shine Kuminkiillotusaine Kuminkiillotusaine ajoneuvojen renkaille. Antaa miellyttävän ja pitkäkestoisen himmeän kiillon (ns. wet-look). Ei sisällä silikoniöljyä Ohje Käyttövalmis. Suihkutetaan tai levitetään renkaan pintaan. Parhaan tuloksen saamiseksi anna aineen olla pinnalla muutamia minuutteja, jonka jälkeen pyyhi ylimääräinen aine pois. Lämmin varastointi. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Sisältää/Innehåller: polyetyleeni-imiini/ polyetylene imine Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Vältä suihkeen hengittämistä. Saastuneita […]