Ekoteho Harjapesutiiviste

Emäksinen erikoispesuneste ajoneuvojen pesuun

Käyttö

Ekoteho Harjapesutiiviste on nopeatehoinen, biologisesti hajoava pesutiiviste, joka soveltuu harjapesukoneisiin ja käsin tehtävään pesuun. Liuottaa maantielika-, öljy- ja nokikerrostumat kaikilta pinnoilta. Tiivisteen käyttö harjapesukoneessa auttaa pitämään harjat puhtaina.

Ekoteho Harjapesutiiviste annostellaan harjakoneen valmistajan ohjeiden mukaan.

Annostus

  • kulutussuositus: 1 dl tiivistettä/pesu
  • käsin tehtävä pesu: laimennetaan vedellä 1:50

Tiivisteen ja käyttöliuoksen pH n. 12,5. Lämmin varastointi.

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jatka huuhtomista.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Fortsätt att skölja.

Ekoteho Harjapesutiiviste Emäksinen erikoispesuneste ajoneuvojen pesuun Käyttö Ekoteho Harjapesutiiviste on nopeatehoinen, biologisesti hajoava pesutiiviste, joka soveltuu harjapesukoneisiin ja käsin tehtävään pesuun. Liuottaa maantielika-, öljy- ja nokikerrostumat kaikilta pinnoilta. Tiivisteen käyttö harjapesukoneessa auttaa pitämään harjat puhtaina. Ekoteho Harjapesutiiviste annostellaan harjakoneen valmistajan ohjeiden mukaan. Annostus kulutussuositus: 1 dl tiivistettä/pesu käsin tehtävä pesu: laimennetaan vedellä 1:50 Tiivisteen ja […]