Wheel Special

Raudanpoistoaine vanteille ja metallipinnoille

Hapoton ja turvallinen erikoispesuaine raudanpoistoon metallipinnoille ja ajoneuvojen vanteille. Poistaa nopeasti lentoruosteen, jarrupölyn ja pinttyneen lian. Geelimäinen koostumus tehostaa tuotteen vaikutusta pystysuorilla pinnoilla. Soveltuu kaikille teräs- ja kevytmetallivanteille.

Ohje

Sumuta tai levitä aine sellaisenaan puhdistettaville vanteille. Anna aineen vaikuttaa 3-5 minuuttia tai kunnes aine muuttuu väriltään violetiksi. Huuhtele lopuksi painepesurilla. Älä käytä tuotetta voimakkaassa auringonpaisteessa tai lämpimiin vanteisiin.

Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Sisältää natriumerkaptoasetaattia ja D-limoneenia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Vältä suihkeen hengittämistä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Innehåller natriummerkaptoacetat och D-limonene. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vatten- levande organismer.
Undvik att inandas sprej. Använd skyddshandskar. Tvätta händerna grundligt efter användning.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Wheel Special Raudanpoistoaine vanteille ja metallipinnoille Hapoton ja turvallinen erikoispesuaine raudanpoistoon metallipinnoille ja ajoneuvojen vanteille. Poistaa nopeasti lentoruosteen, jarrupölyn ja pinttyneen lian. Geelimäinen koostumus tehostaa tuotteen vaikutusta pystysuorilla pinnoilla. Soveltuu kaikille teräs- ja kevytmetallivanteille. Ohje Sumuta tai levitä aine sellaisenaan puhdistettaville vanteille. Anna aineen vaikuttaa 3-5 minuuttia tai kunnes aine muuttuu väriltään violetiksi. Huuhtele lopuksi […]