Alu Cleaner

Vahvasti hapan erikoispuhdistusaine alumiinipintojen puhdistukseen sekä kalkki- ja ruostesaostumien poistoon kaikilta kovilta pinnoilta.

Laimennetaan vedellä: 1:3-1:10

Sisältää / Innehåller:
Fosforihappo / Fosforsyra

Pakkauskoko:
5, 20, 200, 1000 l

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Älä hengitä sumua tai suihketta. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte dimma eller sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten

Alu Cleaner Vahvasti hapan erikoispuhdistusaine alumiinipintojen puhdistukseen sekä kalkki- ja ruostesaostumien poistoon kaikilta kovilta pinnoilta. Laimennetaan vedellä: 1:3-1:10 Sisältää / Innehåller: Fosforihappo / Fosforsyra Pakkauskoko: 5, 20, 200, 1000 l VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Älä hengitä sumua tai suihketta. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean […]