TC-Allaspesuaine 8

Liuotepesuaine öljyisten ja rasvaisten osien allaspesuun

Aromaattivapaa liuotinpesuaine, joka soveltuu öljyn ja rasvan liuotukseen ja kohteisiin, joissa tarvitaan nopeaa ja tehokasta rasvanpoistomenetelmää.
Käytetään laimentamattomana.
Leimahduspiste >61 °C.

Pakkauskoot: 20 l, 200 l ja 1000 l

Sisältää/Innehåller:
Maaöljytisle/Petroleum destillat >95 %

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.  Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik att inandas ångor. Använd skyddshandskar.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.

TC-Allaspesuaine 8 Liuotepesuaine öljyisten ja rasvaisten osien allaspesuun Aromaattivapaa liuotinpesuaine, joka soveltuu öljyn ja rasvan liuotukseen ja kohteisiin, joissa tarvitaan nopeaa ja tehokasta rasvanpoistomenetelmää. Käytetään laimentamattomana. Leimahduspiste >61 °C. Pakkauskoot: 20 l, 200 l ja 1000 l Sisältää/Innehåller: Maaöljytisle/Petroleum destillat >95 % VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa […]