TC-Töherryksenpoisto

Tehokas töherrysten ja maalijälkien poistoaine. Soveltuu betoni-, kivi,- puu-, lasi- ja metalli- pinnoille. Voi syövyttää / pehmentää joitakin muovilaatuja. On suositeltavaa koekäyttää ensiksi pienellä alueella.

Ohje

Käytetään sellaisenaan. Tuote on vesiliukoinen. Voidaan pestä vedellä pois.

Sisältää / Innehåller:

N-etyyli-2-pyrrolidoni/N-etyl-2-pyrrolidon

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertilitteten.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till till i enlighet med lokala bestämmelser.

TC-Töherryksenpoisto Tehokas töherrysten ja maalijälkien poistoaine. Soveltuu betoni-, kivi,- puu-, lasi- ja metalli- pinnoille. Voi syövyttää / pehmentää joitakin muovilaatuja. On suositeltavaa koekäyttää ensiksi pienellä alueella. Ohje Käytetään sellaisenaan. Tuote on vesiliukoinen. Voidaan pestä vedellä pois. Sisältää / Innehåller: N-etyyli-2-pyrrolidoni/N-etyl-2-pyrrolidon   VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. […]