Multiclean

Yleispuhdistusaine

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine kaikille vettä sietäville pinnoille. Soveltuu muun muassa teollisuuslaitosten, suurtalouksien, elintarviketeollisuuden ja julkisten tilojen yleispesuaineeksi. Sopii myös ajoneuvojen sisäpuhdistukseen sekä kosteiden tilojen pesuaineeksi.

Annostus

  • laimennetaan vedellä 0,5 dl – 1 dl/10 L kohteen likaisuudesta riippuen
  • ylläpitosiivouksessa laimennus 4 – 12 ml/10 L vettä

pH 10.
Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.