Multiclean

Yleispuhdistusaine

Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine kaikille vettä sietäville pinnoille. Soveltuu muun muassa teollisuuslaitosten, suurtalouksien, elintarviketeollisuuden ja julkisten tilojen yleispesuaineeksi. Sopii myös ajoneuvojen sisäpuhdistukseen sekä kosteiden tilojen pesuaineeksi.

Annostus

  • laimennetaan vedellä 0,5 dl – 1 dl/10 L kohteen likaisuudesta riippuen
  • ylläpitosiivouksessa laimennus 4 – 12 ml/10 L vettä

pH 10.
Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Multiclean Yleispuhdistusaine Lievästi emäksinen yleispuhdistusaine kaikille vettä sietäville pinnoille. Soveltuu muun muassa teollisuuslaitosten, suurtalouksien, elintarviketeollisuuden ja julkisten tilojen yleispesuaineeksi. Sopii myös ajoneuvojen sisäpuhdistukseen sekä kosteiden tilojen pesuaineeksi. Annostus laimennetaan vedellä 0,5 dl – 1 dl/10 L kohteen likaisuudesta riippuen ylläpitosiivouksessa laimennus 4 – 12 ml/10 L vettä pH 10. Lämmin varastointi. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Ärsyttää voimakkaasti […]