Glass Clean

Tehokas alkoholipohjainen lasinpesutiiviste ajoneuvokäyttöön. Ei jätä kalvoa.
Aine sumutetaan tai levitetään kankaalla lasin pintaan ja pyyhitään kuivaksi lastalla tai nukkaamattomalla liinalla (esim. kuituliina).

Annostus

  • Laimennetaan vedellä
  • Erittäin likaiset pinnat 1:1
  • Normaalikäyttö 1:3 – 1:4

Sisältää / Innehåller:
Isopropanoli / Isopropanol

Pakkauskoko:  5 ja 20 L

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Suojaa lämmöltä ja avotulelta. Säilytä tiiviisti suljettuna ja viileässä. Tupakointi kielletty. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

 

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Får inte utsättas för värme eller öppen låga. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras svalt. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Glass Clean Tehokas alkoholipohjainen lasinpesutiiviste ajoneuvokäyttöön. Ei jätä kalvoa. Aine sumutetaan tai levitetään kankaalla lasin pintaan ja pyyhitään kuivaksi lastalla tai nukkaamattomalla liinalla (esim. kuituliina). Annostus Laimennetaan vedellä Erittäin likaiset pinnat 1:1 Normaalikäyttö 1:3 – 1:4 Sisältää / Innehåller: Isopropanoli / Isopropanol Pakkauskoko:  5 ja 20 L VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää […]