Trans-Clean kalustopesuaineet on kehitetty Pohjolan ankariin olosuhteisiin.
 


Koneellinen pesu


Ekoteho harjapesutiiviste

Emäksinen erikoispesuneste ajoneuvojen pesuun

Käyttö

Ekoteho -harjapesutiiviste on nopeatehoinen, biologisesti hajoava pesutiiviste, joka soveltuu harjapesukoneisiin ja käsin tehtävään pesuun. Liuottaa maantielika-, öljy- ja nokikerrostumat kaikilta pinnoilta. Tiivisteen käyttö harjapesukoneessa auttaa pitämään harjat puhtaina.

Ekoteho -harjapesutiiviste annostellaan harjakoneen valmistajan ohjeiden mukaan.

 

Annostus

  • kulutussuositus: 1 dl tiivistettä/pesu
  • käsin tehtävä pesu: laimennetaan vedellä 1:50.

Tiivisteen ja käyttöliuoksen pH n. 12,5. Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. 

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jatka huuhtomista.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. 

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Fortsätt att skölja.

Ekoteho painepesutiiviste

Emäksinen erikoispesuneste teollisuuden ja ajoneuvojen yleispesuun

Käyttö

Sopii ympärivuotiseen kalustonpesuun sekä yleiseen painepesulla tapahtuvaan ympäristötietoiseen mutta silti tehokkaaseen puhdistukseen. Hellävarainen auton maali- ja vahapinnalle. Hyvä valinta esipesuaineeksi yhdessä Ekoteho harjapesutiivisteen kanssa.

Ekoteho painepesutiiviste laimennetaan vedellä.

 

Annostus

  • korkeapainepesu 1:10–1:20
  • harjapesukone 1:20
  • käsin tehtävä pesu 1:50

Tiivisteen ja käyttöliuoksen pH n. 12,5. Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. 

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jatka huuhtomista.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. 

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Fortsätt att skölja.

TC-Huuhteluvaha

Soveltuu käytettäväksi harja- ja korkeapainepesukoneissa. Nopeuttaa auton kuivumista ja tekee maalipinnoista vettä ja likaa hylkiviä.

Annostus

  • laimennetaan vedellä 1:100

PH n. 3. Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.