Trans-Clean kalustopesuaineet on kehitetty Pohjolan ankariin olosuhteisiin.
 


Käsinpesuaineet


Power Clean

Emäksinen pesutiiviste ajoneuvojen päälipesuun

Käyttö

Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen emäksinen pesutiiviste kaluston ympärivuotiseen pesuun ja kuumavesipesuun (jopa +50 °C). Poistaa tehokkaasti liikenne- ja hyönteislian. Voidaan käyttää myös muiden vettä kestävien pintojen kuten korjaamolattioiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon.

Ohje

Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjes- telmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna aineen kuivua pintaan. Korkeapainepesu suoritetaan myös alhaalta ylöspäin edeten. Huuhdellaan vedellä.

 

 

Annostus

 • Laimennetaan vedellä
 • korkeapainepesu 1:10–1:20
 • hyönteislian liuotus 1:3–1:5

Ei saa jäätyä.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedel- lä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Mikrosol 3

Pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun

Käyttö

Mikroemulsiopesutiiviste ajoneuvokaluston maalipinnan, moottoritilan ja alustan vaativaan pesuun erityisesti talvikäyttöön. Liuottaa tehokkaasti pikeä, rasvaa ja tielikaa. Soveltuu käytettäväksi korkeapainepesuriin, käsin tehtävään pesuun ja harjallisiin sekä harjattomiin automaattipesukoneisiin.

Ohje

Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjestelmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna aineen kuivua pintaan. Korkeapainepesu suoritetaan myös alhaalta ylöspäin edeten. Huuhdellaan vedellä. Ei suositella käytettävän lämpimälle pinnalle (max. +30° C).

 

 

Annostus

 • pesutiiviste laimennetaan vedellä (max. +30° C)
 • korkeapainepesu 1:5–1:20
 • maantiepien liuotus 1:3–1:5
 • harjakoneessa koneen valmistajan ohjeen mukaan

Tiivisteen PH noin 13. Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Hai-tallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedel- lä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Ekoteho

Pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun

Käyttö

Kustannustehokas, kasviöljyliuotinta sisältävä mikroemulsiopesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden yleispesuun. Jättää ajoneuvon pintaan hienon kiillon. Soveltuu erinomaisesti ajo- neuvokaluston ympärivuotiseksi pesuaineeksi ja kuumavesipesuun (+ 70 °C). Tehokas hyönteislian irrottaja sekä erinomainen pienirrotuskyky. Edesauttaa harjakoneen harjojen puhtaana pysymistä.

Ohje

Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimen- netulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjestelmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna aineen kuivua pintaan. Korkeapainepesu suoritetaan myös alhaalta ylöspäin edeten. Huuhdellaan vedellä.

 

 

Annostus

 • laimennetaan vedellä
 • korkeapainepesu 1:10–1:20
 • käsin tehtävä pesu 1:50
 • hyönteislian liuotus 1:3–1:5
 • harjakoneessa koneen valmistajan ohjeen mukaan

Tiivisteen PH noin 13. Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa.

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedel- lä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys Myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Sitrosol

Sitrusterpeeniä sisältävä pesutiiviste ajoneuvojen ja teollisuuden pesuun

Käyttö

Vain luonnon sitrusliuotinta sisältävä ajoneuvokaluston ja teollisuuden pesuaine ympärivuotiseen käyttöön. Erinomainen pienirrotuskyky sekä hyvä rasvanirrotuskyky. Sopii myös alumiinipinnoille (älä anna kuivua pintaan).

Ohje

Puhdistettava pinta kostutetaan vedellä laimennetulla pesuliuoksella matalapaineella. Pesuliuoksen levittäminen aloitetaan alhaalta ja edetään järjestelmällisesti ylöspäin. Pinnan likaisuudesta riippuen annetaan riittävä vaikutusaika. Älä anna aineen kuivua pintaan. Korkeapainepesu suoritetaan myös alhaalta ylöspäin edeten. Huuhdellaan vedellä. Ei suositella käytettävän lämpimälle pinnalle (max. +30° C).

 

 

Annostus

 • laimennetaan vedellä
 • korkeapainepesu 1:5–1:10
 • harjapesukone 1:10–1:20
 • moottoritilan, alustan pesu 1:3–1:5
 • maantiepien liuotus 1:3–1:5

Tiivisteen PH noin 13. Lämmin varastointi.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vältä sumun ja höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Sisältää D-limoneenia

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik att inandas dimma och ångor. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Innehåller: D-limonene

TC-Vahashampoo

Käyttö

TC-Vahashampoo on korkealaatuinen, vaahtoava pesuainetiiviste ajoneuvokaluston käsin tehtävään pesuun. Poistaa tehokkaasti liikennelian, saven ja öljyn auton maalipintaa vahingoittamatta. Jättää loistavan kiillon sekä maalipintaa suojaavan ja vettä ja likaa hylkivän pitkäkestoisen vahapinnan.

 

 

Annostus

 • laimennetaan vedellä 1:100

Tiivisteen ja käyttöliuoksen pH n. 7. Ei saa jäätyä.

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. 

Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Ota välittömästi yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Jatka huuhtomista.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. 

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast giftinformationscentral eller läkare. Fortsätt att skölja.